“เกี่ยวกับ Requiem เพลง พระผู้มาโปรด”

บทเพลงที่อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่ง

หลังช่วงเหตุการณ์ที่แสนเศร้าที่สุดของคนไทยในการสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่ง ในฐานะนักประพันธ์เพลงที่ได้ทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด ทั้งโครงการ H.M. Blues เพลง King of Kings และอื่นๆ ผมถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านได้อีก ข้อแรกคือ ต้องพยายามที่จะเผยแผ่เพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไปไม่หยุดยั้ง ข้อสองคือ ควรทำดนตรีถวายอีกสักชิ้นเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ ผมจึงวางแผนจะจัดทำเพลงเพื่อถวายความอาลัยและเผยแพร่แนวทางตามพระราชดำรัสขึ้น ในรูปแบบของ Requiem ซึ่งเป็นดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นเพื่ออุทิศแก่ผู้วายชนม์ตามธรรมเนียมตะวันตก


ผมจึงได้ประพันพธ์เพลง Requiem “พระผู้มาโปรด” ขึ้น ในรูปแบบออเคสตราอย่างสมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้คนได้รำลึกถึงพระองค์ท่านและบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านว่าพระองค์เป็นใคร ทรงทำอะไรมาบ้าง ให้คนทั้งหลายที่แม้จะนานไปเป็นสิบปีแล้ว เมื่อได้ฟังก็จะสามารถรับรู้เรื่องราวของพระองค์ได้ภายในเพลงเดียว โดยคัดเลือกพระราชดำรัชสำคัญๆ ของพระองค์มาเผยแพร่ผ่านบทเพลงเพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำเอา แนวทางในพระราชดำรัชมาสืบสานต่อไป และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์มาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์


โดยการจัดทำบทเพลงนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินและนักดนตรีกว่า 100 ท่าน ดังรายนามที่ปรากฏในเอกสารแนบ