๐๐

พระผู้มาโปรด

“ พระผู้มาโปรด ”

บทเพลงที่อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่ง

00:00 / 00:00